Den viktige nett-kunnskapen

Hvis du synes kompetanse er dyrt, burde du regne på hva uvitenheten koster.

De siste par dagene har jeg snakket mer enn vanlig med små- og mellomstore bedrifter (de fleste jeg ellers ser på kurs, jobber i store selskaper eller i offentlig sektor). Dette er interessant på flere måter. For det første gir det meg en nødvendig korreks på hvilke ressurser et vanlig norsk selskap har til rådighet for å lage websidene sine. For det andre sier det en hel del om hva som er viktig når et gjennomsnittlig norsk selskap tenker på nett.

Der jeg er vant til å møte en profesjonell nettredaktør som har en utdannelse innen kommunikasjonsfag og erfaringsbakgrunn fra et stort driftsmiljø, er den som har ansvar for nett i et mindre selskap ofte en markedskonsulent. Og denne markedskonsulenten er naturlig nok aller mest opptatt av … ja, nettopp: Markedsføring. Suksesskriteriet for nett blir deretter: Får man til å markedsføre virksomheten på nett?

Problemet er imidlertid ofte at bedriften har lite praktisk erfaring med og kunnskap om nettet som kanal. For nettet oppfører seg nemlig ikke som de tradisjonelle markedskanalene. Forskjellen er at der tradisjonell markedsføring handler om å ”pushe” et budskap på en definert målgruppe, er nettet en kanal der bruker selv oppsøker og henter inn den informasjonen han ønsker. Det er dette som menes med at nett er en ”pull-kanal” og ikke en ”push-kanal”.

Markedsføringsjobben er svært forskjellig i de to disiplinene.

Dette er ikke noe problem for en bedrift som investerer i relevant kompetanseheving, og som våger å tenke nett og tradisjonell markedsføring i tospann. I stedet er det dessverre mange som velger å outsource digitale oppgaver til eksterne byråer. Ulempene med denne strategien er mange. For det første har mange byråer selv ikke tilstrekkelig kompetanse på de digitale kanalene. For det andre kan outsourcede tiltak lett bli løsrevet fra virksomheten for øvrig. I tillegg blir det ofte uforholdsmessig dyrt, og man bygger ingen kompetanse for fremtiden i eget hus.

Min påstand er denne: Mange små og mellomstore bedrifter kunne økt salget betraktelig, og kunne drevet svært effektiv markedsføring på nett for en rimelig penge. Det eneste som skal til, er at bedriftens markedskonsulent får relevant påfyll av kompetanse der det eventuelt trengs.

En middels Facebook-side laget av et byrå koster fort 10 000 kroner. Det er før man har laget en eneste oppdatering. En kursdag, for eksempel hos oss, koster rundt 5 000 kroner. Den setter deg i stand til å lage så mange gratis Facebook-sider som du måtte ønske, og utstyrer deg dessuten med både kunnskap og verktøy til å holde den levende over tid.

På en vegg lenger opp i gaten her står det følgende: ”Hvis du synes kompetanse er dyrt, burde du regne på hva uvitenheten koster”.

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Nina Furu

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *