Eksempel på digital strategi

Eksempel på digital strategi

Sist oppdatert november 2018

Skal du lage en digital strategi for din bedrift? – Her er noen innspill og eksempler.

Etter min mening er den digitale strategien egentlig et dokument som skal svare på to sentrale spørsmål:

 1. Hva ønsker vi at digitale kanaler skal gjøre for bedriften?
 2. Hvordan skal vi komme dit fra der vi er nå?

Dette handler altså om målsettinger og tiltak. Man trenger dessuten ofte å si noe om rammebetinger og ressursbehov for å oppfylle de tiltakene som er nevnt.

1. Målsettinger i en digital strategi

Målsettingen definerer man enten helt overordnet, eller mer konkret. Helt overordnet kan si at “vi skal bruke digitale kanaler til å informere og til å markedsføre bedriften” og så konkretisere dette i generelle informasjons- og/eller markedsføringsmål.

Mer konkret kan man knytte overordnede mål til de enkelte kanalene, for eksempel slik:

 • Vi skal fremstå som bransjens sterkeste merkevare på Google.
 • Vi skal være kundens foretrukne leverandør av bransjetips på Facebook.
 • Vi skal styrke vår merkevare på Instagram.

Man kan også gå helt ned i det praktiske og lage SMARTE mål, altså mål som er Spesifikke, Målbare, Attraktive, Resultatorienterte og Tidsbaserte.

Eksempler på SMARTE mål kan være:

 • Vi skal ha topp 3-plassering på søkeordet “hybridbil” på Google innen utgangen av 2019
 • Vi skal ha minst 40 % av all trafikk fra sosiale medier innen mai måned
 • Vi skal selge for over 10 millioner via epost innen 2020.

Basert på disse målsettingene kan man så spesifisere tiltak i de enkelte kanalene.

2. Tiltak i en digital strategi

Det er vanlig å knytte tiltakene til de enkelte kanalene. Hvilke kanaler man velger kommer an på hvem målgruppen er, hvilken bedrift man representerer, hva virksomheten er og mye annet. Men vanlige informasjons- og markedsføringskanaler i den digitale sfæren er:

 • Søkemarkedsføring på Google
  • SEO (Search Engine Optimization, altså tiltak for å få gode, gratis oppføringer)
  • PPC (Pay Per Click-annonsering, altså annonser på Google, såkalte Google Ads)
 • Markedsføring i sosiale medier
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Linkedin
  • Pinterest
  • … eventuelle andre kanaler
 •  Dialogmarkedsføring
  • Epost-markedsføring
  • SMS-markedsføring
  • Facebook messenger
  • Eventuelt WhatsApp og andre direktemeldingskanaler

Les mer om enkeltelementene i strategien i denne artikkelen om elementene i en digital strategi, som jeg har skrevet på Webgruppen.

Man kan også tenke innholdsmarkedsføring eller eventuelt inbound marketing (det er to relativt overlappende begreper) som en overordnet tilnærming som påvirker både søk, sosiale medier og dialog, og så beskrive tiltakene ut fra dette.

Det kan også være at digital informasjonsformidling er helt sentralt for virksomheten vår. I så fall kan man vurdere om i stedet en innholdsstrategi er veien å gå. (Se en fin grunnleggende veiledning i innholdsstrategi.)

Er man primært interessert i digitale kanaler som markedsføringsverktøy, kan man også vurdere å i stedet eller i tillegg lage en digital markedsplan.

Rammebetingelser og ressurser bør man også si noe om. Her er det viktige spørsmål å besvare, blant annet disse:

 • Hvilke mennesker og hvilken kompetanse trenger vi for å få til dette?
 • Hvor mye penger trenger vi for de tiltakene vi har planlagt?
 • Hva har vi tenkt å gjøre i eget hus, og hva tenker vi å outsource?

Du kan se noen konkrete eksempler på hvordan dette kan beskrives i eksemplene under:

Norske eksempler

Her er noen norske eksempler på digitale strategier som ligger ute på nett:

Mal for digital strategi (DIFI)

Mal for digital strategi fra Ungt Entreprenørskap (Word-fil)

Digital strategi for Telemark fylkeskommune (PDF)

Digitaliseringsstrategi for Forskningsrådet (PDF)

Mal for digital strategi fra USUS


Lyst til å lære mer om digitalt informasjons- og markedsføringsarbeid?
– Se alle kurs her.


..

Nina Furu

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *