Priser

Vi tar følgende priser for foredrag og bedriftsinterne kurs:

Foredragsholder Nina Furu

  • Hel dags standardkurs: Kr 35 000
  • Hel dags workshop: Kr 35 000 + timesats på for- og etterarbeid
  • Hel dags skreddersydd kurs: Kr 35 000 + evt timesats på forararbeid
  • Halv dags kurs: Kr 20 000
  • Foredrag inntil 1 1/2 time: Kr 20 000
  • Konsulenttjenester per time: Kr 2 000
  • Reisetid, per time: Kr 500

Reiseutgifter

Ved alle oppdrag utenfor Oslo/umiddelbar omegn beregnes tillegg for reisetid. Eventuelle reiseutgifter (fly, tog, buss e.l.) viderefaktureres til kunde. Kreves overnatting, dekkes utgiftene til dette av kunde.