Slik er den norske aldersfordelingen på Facebook

Det er mange måter å vise aldersfordeling på. SocialBakers, som jo har veldig gode norske tall for bruk av Facebook, har imidlertid en fremstilling som visuelt er ganske misvisende.

Jeg har derfor tatt meg bryet med å gå gjennom aldersklassene manuelt, og satt opp en fremstilling som jeg mener gir et riktigere bilde av hvordan aldersfordelingen av norske Facebook-brukere er i virkeligheten:

Tallene her er heltall. Dersom du i stedet foretrekker tallene i prosent av samlede norske Facebook-brukere, blir fordelingen denne:

Det er altså ingen tvil om at det fortsatt er en viss overvekt av yngre brukere på Facebook. Det er imidlertid liten tvil om at denne fordelingen vil endre seg ganske over tid. Ikke bare blir eksisterende brukere stadig eldre, men utenlandske tall viser også at de høyeste aldersgruppene er de som vokser raskest.

PS: Grunnen til at det ikke finnes noen segmentering over 59, er at Facebook sine alderstrinn stopper på 64. Fordi jeg har brukt årsklasser av 10 år, kommer da alle som er 59 år og eldre i samme kategori.


Interessert i Facebook? Vi holder også en rekke kurs i bruk av Facebook for bedrifter og etater.


Nina Furu

3 kommentarer til «Slik er den norske aldersfordelingen på Facebook»

  1. Hei, hvordan har du gått fram for å gjøre disse beregningene? Tallet for 19-28 virker for høyt (683000) – iflg. SSB var befolkningen mellom 20-29 (like mange årskutt) 632000 i 2011. Riktignok er de fleste i denne aldersgruppa på Facebook, men likevel…

    1. Hei. Tallene er hentet ut av annonsestyringssystemet til Facebook med målgruppeorientering mot presis alder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *