REAN-matrisen

Dette er mitt forslag til en metodikk for multikanalkommunikasjon: En matrise som organiserer virkemidlene i henhold til REAN – Reach, Engage, Activate, Nurture.

REAN-rammeverket omtales blant annet i boken “Cult of Analytics” av Steve Jackson. (Boken anbefales!) De fire kategoriene er som følger:

Reach – tiltak som har til hensikt å nå ut til nye kunder/interessenter, altså å nå de som ikke kjenner deg fra før.

Engage – tiltak som har til hensikt å engasjere, inngå i dialog med, svare på scenarier fra og tilrettelegge transaksjoner for brukerne.

Activate – tiltak som har til hensikt å få bruker til å gjennomføre en handling, typisk en konvertering. Eksempler: Kjøpe produkt i nettbutikk, fylle ut leadsskjema, abonnere på nyhetsbrev … 

Nurture – tiltak som har til hensikt å pleie brukere man allerede har et forhold til, gjerne ved å gi dem verdifullt innhold eller bekrefte deres valg.

Setter vi opp disse fire kategoriene horisontalt i en matrise der vi fyller inn tiltakene vertikalt, kan vi krysse av for hvilke kanaler som egner seg for hva. Et eksempel på en (langt fra uttømmende!) slik matrise kan du laste ned her:

REAN-matrisen slik den ble brukt som eksempel fra Social Winter (.pdf-dokument)

Poenget er at man ønsker å drive brukere mot konverteringene, altså Activate-flatene. Å bygge stier fra ikke-konverterende sider til konverterende stier, kalles å bygge “persuasive path” – en viktig ferdighet for nettredaktører og webmarkedsførere!

 

Nina Furu

5 kommentarer til «REAN-matrisen»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *