Nei, du bør ikke BARE ha en hamburgermeny

Nei, du bør ikke BARE ha en hamburgermeny

Mobil først er et veldig viktig prinsipp! Men det er forskjell på mobil først og BARE mobil. Jeg må derfor få lov til å si at jeg er mot trenden med å bruke hamburgermeny som eneste valg også på desktop.

De tre strekene over hverandre, som har fått tilnavnet “hamburgermeny”, kalles også i UX-kretser for skjult navigasjon. Menyen er der, men du må klikke for å få den opp. Klikker du ikke, er menypunktene skjult for deg.

Det finnes en del forskning på synlig og skjult navigasjon, blant annet skriver Nielsen Norman Group om det i artikkelen Hamburger menus and hidden navigation hurt UX metrics.

Tallmaterialet i denne undersøkelsen er riktignok fra 2016, men konklusjonene er likevel så klare at det er liten tvil om bestepraksis. For eksempel er det bare 27 % av brukerne som benytter menyen når det er en skjult meny, mens nesten 50 % gjør det i en åpen meny.

Dette betyr også at innhold i mindre grad blir funnet når menyen er skjult, noe som fremgår bl.a. av disse tallene:

Noe tallene i Nielsen Norman Groups studie også tydelig viser, er imidlertid også at kombinasjonsmenyer ser ut til å fungere bedre enn bare hamburger eller bare synlig navigasjon.

Anbefalt bestepraksis må derfor være å bruke responsivt design, men å bruke en synlig meny i desktopversjon.


Lyst til å lære mer om web? – Vi i Webgruppen har en rekke forskjellige kurs.


 

Nina Furu

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *