Nei, du bør ikke BARE ha en hamburgermeny

Mobil først er et veldig viktig prinsipp! Men det er forskjell på mobil først og BARE mobil. Jeg må derfor få lov til å si at jeg er mot trenden med å bruke hamburgermeny som eneste valg også på desktop.

De tre strekene over hverandre, som har fått tilnavnet «hamburgermeny», kalles også i UX-kretser for skjult navigasjon. Menyen er der, men du må klikke for å få den opp. Klikker du ikke, er menypunktene skjult for deg.

Det finnes en del forskning på synlig og skjult navigasjon, blant annet skriver Nielsen Norman Group om det i artikkelen Hamburger menus and hidden navigation hurt UX metrics.

Tallmaterialet i denne undersøkelsen er riktignok fra 2016, men konklusjonene er likevel så klare at det er liten tvil om bestepraksis. For eksempel er det bare 27 % av brukerne som benytter menyen når det er en skjult meny, mens nesten 50 % gjør det i en åpen meny.

Dette betyr også at innhold i mindre grad blir funnet når menyen er skjult, noe som fremgår bl.a. av disse tallene:

Noe tallene i Nielsen Norman Groups studie også tydelig viser, er imidlertid også at kombinasjonsmenyer ser ut til å fungere bedre enn bare hamburger eller bare synlig navigasjon.

Anbefalt bestepraksis må derfor være å bruke responsivt design, men å bruke en synlig meny i desktopversjon.


Lyst til å lære mer om web? – Vi i Webgruppen har en rekke forskjellige kurs.


 

Skribent: Nina Furu

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *